Qui som?

El Partit Popular és una organització política popular, catalanista i reformista, que des de posicions de centre reformista aspira a modernitzar la realitat social fent que la llibertat, la igualtat d’oportunitats, la solidaritat i la justícia social arribin a tots els ciutadans sense distinció.

Treballem per una Catalunya i una Espanya basades en la defensa de les persones, la seva dignitat, responsabilitat i llibertat; en la defensa de les institucions que les protegeixen enfront del risc dels abusos de l’Estat inherents al dirigisme socialista. Una societat oberta i lliure.

Definim la realitat de Catalunya i Espanya com una Nació plural, assumint i el Títol VIII de la nostra Constitució per a l’ordenació territorial de l’Estat i de les Comunitats Autònomes espanyoles, i potenciant Catalunya com una Comunitat amb un fet diferencial propi, que en cap cas ha de ser excusa per la ruptura, tot al contrari, per la trobada.

Catalunya, és a més, un dels eixos econòmics, socials i humans més importants d’Europa. En aquest context, apostem per una Europa unida, democràtica i solidària. Una Europa dels ciutadans, defensora dels drets humans i de les llibertats individuals, tolerant i oberta al diàleg. Una Europa que jugui un paper moderador i solidari en la comunitat internacional, que ajudi a reduir els desequilibris socials en el món, preservant la pau mundial i consolidant els principis de justícia i solidaritat en les relacions internacionals.

Noves generacions és l’organització juvenil del partit popular.

Noves generacions projecta la seva acció política en tot l’àmbit nacional mitjançant una organització descentralitzada amb els òrgans territorials que la integren, als quals se’ls reconeix plena autonomia per a l’exercici de les seves competències estatutàries sense perjudici dels necessaris principis d’organització que assegurin la seva unitat, coordinació i eficàcia.

L’organització de noves generacions arrela les seves accions en els municipis. Cada membre de noves generacions s’insereix en una organització d’àmbit local. La ciutat de Barcelona, per les seves dimensions es troba dividida en organitzacions de districte. Les organitzacions de districte actuen coordinadament dintre de l’organització municipal de Barcelona però amb autonomia.

El Partit Popular i Noves Generacions d’Horta-Guinardó, com ja hem esmentat, treballem perquè la llibertat, la igualtat d’oportunitats, la solidaritat i la justícia social arribin a tots els ciutadans sense distinció.


A %d blogueros les gusta esto: